LinkedIn แจ้งเตือนข้อมูลที่ได้มาจากการเจาะระบบเมื่อปี 2012 ถูกปล่อยสู่สาธารณะแล้ว

มีการแจ้งเตือนจาก LinkedIn ว่าข้อข้อมูลที่ได้มาจากการเจาะระบบเมื่อปี 2012 ตอนนี้ถูกปล่อยออกสู่สาธารณะแล้ว พบว่าบัญชีผู้ใช้กว่า 100 บัญชีได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งมากกว่าที่ระบุเอาไว้ในตอนแรกว่าได้รับผลกระทบ 6.5 ล้านบัญชี โดยตอนนี้ LinkedIn ได้ทำการยกเลิกรหัสผ่านเดิมของผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบแล้ว และจะมีการติดต่อเพื่อขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านต่อไป ตอนแรกก็คิดว่าผู้ใช้งานน่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ตั้งแต่ที่มีการแฮกไปเมื่อปี 2012 แล้ว แต่จากรายงานล่าสุดพบว่ามีคนกดรีเซ็ตรหัสผ่านในวันนี้ด้วย