Google เพิ่มความสามารถให้กับ Android Wear รุ่นใหม่

มีข่าวมาแจ้งสำหรับผู้ใช้งาน Android Wear รุ่นใหม่ให้ทราบกัน เนื่องจาก Google ประกาศเพิ่มความสามารถแล้ว ไม่ว่าจะเป็น รองรับการโทรเข้า-โทรออก สามารถอ่านออกเสียงข้อความได้ (เฉพาะนาฬิการุ่นที่มีลำโพงในตัว) ส่งความด้วยเสียงได้ผ่าน Google Now โดยจะมีการถอดออกมาเป็นข้อความแล้วส่งให้ในแอพโดยตรง และอีกความสามารถที่เพิ่มเข้ามา เชื่อว่าหลายคนคงจะชื่นชอบนั่นคือ ท่า (Gestures) ต่างๆ บางท่าจะสามารถกำหนดให้ทำงานได้หลากหลายขึ้นนั่นเอง โดยความสามารถที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะรองรับการใช้งานสำหรับ Huawei Watch for Ladies และ Casio Smart Outdoor Watch ก่อน ส่วนรุ่นอื่นๆจะตามมาภายหลัง