CEO ร่วมของ Oracle ทำนายในปี 2025 80% ของซอฟต์แวร์องค์กรจะอยู่บน Cloud

ทุกวันนี้ซอฟต์แวร์องค์กรที่อยู่บน Cloud มีประมาณ 25% เท่านั้น แต่ทาง Mark Hurd CEO ร่วมของ Oracle ได้ออกมาทำนายว่าในปี 2025 หรืออีก 10 ปีข้างหน้านี้ ซอฟต์แวร์องค์กรจะอยู่บน Cloud ถึง 80% ด้วยกัน ส่วนการเก็บข้อมูลจะอยู่บน Cloud 100% อย่างแน่นอน

ที่สำคัญยังมีการทำนายอีกว่า ผู้เล่นตลาด Software as a Service (SaaS) สำหรับลูกค้าองค์กรจะเหลือเพียง 2 รายใหญ่ที่กินส่วนแบ่งตลาดร่วมกัน และหนึ่งในนั้นต้องเป็น Oracle อย่างแน่นอนด้วย เชื่อว่าคำทำนายนี้คงเป็นไปได้ง่ายมากเลยทีเดียว เนื่องจากเทคโนโลยี Cloud เริ่มเข้ามามีบทบาทต่างๆมากมายแล้วในปัจจุบันนั่นเอง