Dropbox Paper บริการสำหรับการเขียนเอกสารหลายคนพร้อมกันจาก Dropbox

ดูเหมือนว่า Dropbox จะพยายามขยายบริการของตัวเองให้หลากหลายมากขึ้น หากใครได้ติดตามข่าวจะทราบว่า ได้มีการร่วมมือกับบริการอื่นๆเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการของ Dropbox ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ล่าสุดมีการบริการใหม่ใช้ชื่อว่า Dropbox Paper เป็นบริการสำหรับการเขียนเอกสารหลายคนพร้อมกัน โดยตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น แต่อีกไม่นานก็จะมีแอพออกมาให้ได้ใช้งานด้วย และตอนนี้ก็สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ในส่วนความสามารถของ Dropbox Paper ตอนนี้ค่อนข้างเป็นความสามารถพื้นฐาน ได้แก่

  • ปรับขนาดตัวอักษรได้เพียงสามระดับ แต่ยังเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้
  • ใส่ภาพในเอกสารได้