ในปีล่าสุด Google Play มีการเติบโตที่สูงกว่าและเร็วกว่า App Store แล้ว

ในปี 2014 รายงานสถิติของ Storer พบว่าผู้ใช้ iOS ใช้เงินบน Store มากกว่าผู้ใช้ Android ประมาณ 4 เท่า เนื่องจาก Apple จ่ายเงินให้กับนักพัฒนาแอพ 1 หมื่นล้านเหรียญ ส่วน Google จ่ายไป 5 พันล้านเหรียญ แต่สถิติในปีล่าสุด 2015 นี้ Google Play มีการเติบโตที่สูงกว่าและเร็วกว่า App Store แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแซงหน้าเนื่องจากผู้ใช้ iOS ใช้เงินบน Store มากกว่าผู้ใช้ Android ลดลงเหลือเพียงประมาณ 2 เท่านั่นเอง ถ้าหากดูตามการจ่ายเงินให้กับนักพัฒนาแล้วก็ถือว่า Android เหนือกว่า iOS ค่ะ โดยในปีนี้ Apple จ่ายเงินให้กับนักพัฒนาแอพ 1 หมื่นล้านเหรียญเท่าๆเดิม ในขณะที่ Google จ่ายไป 7 พันล้านเหรียญ แสดงว่ามีการพัฒนาไปมาก คาดว่าคงขึ้นแซงเรื่องรายได้ของ App Store ได้ในเร็วๆนี้แน่นอน