Google ส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ เตรียมหยุดให้บริการแจ้งเตือน Google Calendar ผ่าน SMS

สมัยที่มี Google Calendar ออกมาใหม่ๆ ตอนนั้นสมาร์ทโฟนยังไม่พัฒนามาไกลขนาดนี้ กล่าวคือยังไม่มีการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเอง จึงทำให้เกิดบริการแจ้งเตือนนัดหมายต่างๆจาก Google Calendar ผ่าน SMS แต่ปัจจุบันนี้คงไม่จำเป็นแล้ว ดังนั้น Google จึงได้ส่งเมล์ถึงผู้ใช้งานล่วงหน้า เพื่อแจ้งเตือนว่าจะมีการหยุดให้บริการแจ้งเตือนนัดหมายต่างๆจาก Google Calendar ผ่าน SMS ในวันที่ 27 มิถุนายน 2015 ที่จะถึงนี้ ดังนั้นใครที่ใช้บริการนี้อยู่ก็รับทราบโดยทั่วกันนะค่ะ