ล่าสุด Facebook ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการปรับปรุงการทำวิจัยแล้ว